Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

(Dân trí) - Chiều 12/11, Bộ GD&ĐT phát đi thông báo cho biết, sẽ ưu tiên xử lý phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS, TOEFL trong vòng một vài ngày tới, thay vì khoảng 20 ngày theo quy định.

Việc ưu tiên rút ngắn thời gian (trong điều kiện các cơ sở đầy đủ giấy tờ) nhằm giúp các thí sinh nhanh chóng được thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tránh ảnh hưởng tới kế hoạch. 

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Cụ thể theo thông báo mới nhất vào chiều 12/11 của Bộ GD&ĐT, liên quan đến việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các cơ sở khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Đồng thời, Bộ cũng tập trung để rút ngắn tối đa thời gian xử lý các hồ sơ này (trong vòng 20 ngày).

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ
Bộ GDĐT ưu tiên phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS trong vài ngày tới - 1

Bộ GD&ĐT phát đi thông báo cho biết, sẽ ưu tiên xử lý phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS, TOEFL trong vòng một vài ngày tới (Ảnh: T.L).

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Tuy nhiên, do hồ sơ đề nghị phê duyệt của nhiều cơ sở chưa đầy đủ nên tiến trình xử lý kéo dài khiến một số đơn vị, tổ chức chưa thể tổ chức thi, ảnh hưởng tới kế hoạch thi cử của những người có nhu cầu thi.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT sẽ ưu tiên tập trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL) trong một vài ngày tới.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Được biết trước đó, ngày 11/11/2022, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt cho việc liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis và sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung xử lý và phê duyệt đối với các chứng chỉ khác.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Việc Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở bổ sung hồ sơ nhằm bảo đảm hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết, hoàn thiện các quy định của pháp luật theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Để được tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, các bên liên kết cần làm hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt theo quy định của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam và cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài;

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các bên liên kết;

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Nếu hồ sơ đảm bảo các yêu cầu, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý nhanh nhất để bảo đảm đúng quy định hiện hành (thời gian thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 86/2018 là 20 ngày).

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

Sau khi phê duyệt, Bộ GD&ĐT sẽ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://moet.gov.vn để người dân biết, lựa chọn đúng cơ sở dự thi lấy chứng chỉ và để xã hội cùng tham gia giám sát.

ộGDampĐTưutiênphêduyệthồsơcấpchứngchỉIELTStrongvàingàytớ

DÀNH CHO BẠN